V neděli 29.3.2015 (Květná neděle) bude svatá liturgie ve staroslověnském jazyce. Seznam hlasů tropár a kondák je uveden níže.

Antifon 1:

Vozljubích, jáko uslýšit Hóspoď hlás molénija mojehó. Molítvami Bohoródicy, Spáse, spasí nas.

Antifon 2:

Vírovach, ťímže vozhlahólach: áz že smiríchsja ziló. Spasí ny Sýne Bóžij, vozsídyj na žrebjá, pojúščyja Tí: Allilúja.

Antifon 3:

Ispovídajtesja Hóspodevi jáko bláh, jáko vo vík mílosť jehó.

Tropar, hl. 1:

Óbščeje voskresénije préžde Tvojejá strásti uvirjája, * iz mértvych vozdníhl jesí Lázarja, Christé Bóže. * Ťímže i mý, jáko ótrocy pobídy známenija nosjášče, * Tebí pobidítelju smérti vopijém: * osánna v výšnich, * blahoslovén hrjadýj vo ímja Hóspodne.

Vchodnóje:

Blahoslovén hrjadýj vo ímja Hóspodne, blahoslovíchom vý iz dómu Hóspodňa, Bóh Hóspoď i javísja nam.

Tropar, hl. 1:

Óbščeje voskresénije...

Tropar, hl. 4.:

Spohrébšesja Tebí kreščénijem, Christé Bóže náš, * Bezsmértnyja žízni spodóbichomsja voskresénijem Tvojím, * i vospivájušče zovém: * osánna vo výšnich, * blahoslovén hrjadýj vo ímja Hóspodne.

Kondak, hl. 6:

Na prestóli na nebesí, * na žrebjáti na zemlí nosímyj, * Christé Bóže, ánhelov chvalénije * i ďítéj vospivánije prijál jesí, zoväščich Tí: * blahoslovén jsí hrjadýj Adáma vo