V neděli 15.2.2015 bude svatá liturgie ve staroslověnském jazyce. Seznam hlasů tropár a kondák je uveden níže.

 

Tropár, hlas 3:

Da vesešátsja nebésnaja, da rádujutsja zemnája, * jáko sotvorí deržávu mýšceju svojéju Hospóď: * poprá smértiju smérť, pérvenec mértvych býsť, * iz čréva ádova izbávi nás, * i podadé mírovi véliju mílosť.

Sláva otcu...

Kondák, hlas 6:

Premudrosti nastavniče, smysla podateľu, * nemudrych nakazateľu, i niščich zaščititeľu: * utverdi, vrazumi serdce moje, Vladyko, * ty dažď mi slovo, Otčeje Slovo: * se bo ustňi moji ne vozbraňu, vo ježe zvati tebi: * Milostive, pomiluj mja padšaho.

I teraz ...

Bohorodičník:

Zastúpnice christianov nepostýdnaja, * chodátaice ko tvorcú neprelóžnaja, * ne prézri hríšnych molénij hlásy, * no predvarí, jáko blahája, na podomošč nás, vírno vopijúščich tí: * uskorí na molítvu, i potščísja na umolénije, * zsatupájušči prísno, Bohorodíce, čtúščich ťá.

Prokimen, hlas 8:

Pomolitesja * i vozdadite, Hospodevi Bohu našemu.

Verš: Vídom vo Judíi Bóh, vo Israíli vélije ímja Jého.

Aleluja: 

Verš: Bláhon jésť ispovídatisja Hóspodevi, i píti ímeni Tvojemú, Výšnij.

Verš: Vózviščáti zaútra mílosť Tvojú, i ístinu Tvojů na vsjáku nóšč.

Pričasten, hlas 3:

Chvalíte Hóspoda s nebés, chvalíte Jehó vo výšnich. Aleluja,aleluja, aleluja.