V neděli 22.2.2015 (1. postní neděle) bude svatá liturgie ve staroslověnském jazyce. Seznam hlasů tropár a kondák je uveden níže.

 

Tropár, hlas 4:

Svítluju voskresénija própoviď, * ot Ánhela uvíďivša Hóspodni učenícy, * i prdidneje osuždénije otvérhša, * Apóstolom chváľaščasja hlahólachu: * Isprovéržesja smérť, voskrése Christós Bóh, * dárujaj mírovi véliju mílosť.

Tropár, hlas 2:

Prečistomu obrazu tvojemu poklaňajemsja Blahyj * prosjášče proščénija prehrišénij nášich, Christé Bóže: * vóleju bo blahovolíl jesí plótiju vzýti na krést, * da izbáviši, jáže sozdál jesí, ot rabóty vrážija. * Ťím blahodárstvenno vopijém Tí: * rádosti ispólnil jesí vsjá Spáse náš, * prišédyj spastí mír.

Sláva otcu...

Kondák, hlas 8:

Neopísannoje Slóvo Ótčeje iz Tebé Bohoródice, * opisásja voploščájem, * i oskvérnšijsja óbraz v drévneje voobrazív, * Božéstvennoju dobrótoju smisí: * no ispovídajušče spasénije, * ďílom i slóvom, sijé voobražájem.

I teraz ...

Bohorodičník:

Zastúpnice christianov nepostýdnaja, * chodátaice ko tvorcú neprelóžnaja, * ne prézri hríšnych molénij hlásy, * no predvarí, jáko blahája, na podomošč nás, vírno vopijúščich tí: * uskorí na molítvu, i potščísja na umolénije, * zsatupájušči prísno, Bohorodíce, čtúščich ťá.

Prokimen, hlas 4:

Blahoslovén jsí Hóspodi, Bóže otéc nášich, * i chváľno i proslávleno ímja Tvoje vo víki.

Verš: Jáko práveden jsí o vsích, jáže sotvoríl jesí nám.

Aleluja: 

Verš: Mojsej i Aarón vo jeréjech Jehó, i Samuíl v prizyvájuščich ímja Jehó.

Verš: Prizyváchu Hóspoda, i Tój poslúšaše ích.

Pričasten:

Rádujtesja právedniji o Hóspoďi, * právym podobájet pochvalá. Allilúja, allilúja, allilúja.